Chính sách giao nhận

Thông thường thoainguyen.vn sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng 03-05 ngày

làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài

hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

- Nhân viên thoainguyen.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên

không thể giao hàng.

- Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

- Số lượng đơn hàng của thoainguyen.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị

chậm.

- Đối tác cung cấp hàng cho thoainguyen.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị

chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm

Công ty sẽ tự vận chuyển hàng đối với những đơn hàng trong nội thành TPHCM. Tại các

khu vực khác, đơn hàng sẽ được chuyển qua Viettel Post.

Copyright © 2016 https://thoainguyen.vn/ All rights reserved
Top